About us – Maskinvestor

พี่แมส


ฮีโร่การเงิน ที่มาพร้อมกับความสามารถในการทำกำไรจากการลงทุน

มีหน้าที่ผดุงความยุติธรรมด้านการเงินให้น้องเม่า พี่แมสเชื่อว่า

เราทุกคนเกิดมาควรได้ใช้ชีวิตในแบบที่อยากใช้ มีเงินใช้มากเท่าที่เราต้องการ รวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่อ่อนแอ

หรือขาดแคลนมากกว่าเรา 

พี่แมสมาเพื่อช่วยน้องเม่า ให้หลุดพ้น จากความไม่รู้ ความจน

และกลลวงในระบบการเงิน

เงินเป็นสิ่งที่ทรงพลัง เมื่อเราเข้าใจมัน ยิ่งถ้าเราเป็นคนดี

เงินจะยิ่งส่งต่อความดีของเรา ไปช่วยโลกนี้ได้อีกมากมาย


น้องเม่า


กลุ่มคนส่วนใหญ่ของโลกประมาณ 90% ล้วนตกเป็นเม่าให้ระบบการเงิน เล่นหุ้นก็ติดดอย เทรดก็ขาดทุน รายได้ไม่พอใช้ หนี้สินเพียบ ไม่มีความรู้เรื่องเงิน ไม่เข้าใจการทำงานของระบบการเงินของโลก และที่สำคัญ น้องเม่าบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเม่าอยู่ด้วยซ้ำ
แต่เขาเหล่านี้ก็มีใจพร้อมจะต่อสู้กับอุปสรรค เพื่อ หลุดพ้นจากบ่วงโซ่ที่มองไม่เห็นบางอย่าง และใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ

>